Velká čarodějnická honička v Salemu

Velká čarodějnická honička v Salemu, známá také jako Salemské čarodějnické procesy, byla série soudních stíhání a poprav, která se konala v roce 1692 v Salemu, malém městě v kolonii Massachusetts Bay (nyní USA). Tato tragická událost byla jedním z nejznámějších příkladů hromadné hysterie a masového pronásledování osob obviněných z čarodějnictví. Vše to začalo v lednu […]

Vandalové

Pojem „vandal“ je spojen s germánským kmenem Vandálů, kteří hráli důležitou roli v dějinách starověkého Římského impéria. Vandálové byli východogermánský kmen původem z území dnešního jižního Polska a severního Slovenska. Na začátku 5. století n. l. začali Vandálové migrovat na západ, pravděpodobně kvůli tlaku jiných germánských kmenů a Hunů. V roce 409 n. l. překročili […]

Efektivita solárních panelů

Efektivita solárních panelů se odvíjí od jejich schopnosti přeměnit sluneční energii na elektrickou energii. Udává se v procentech a vyjadřuje poměr mezi vstupní sluneční energií a vygenerovanou elektrickou energií. Existuje několik typů solárních panelů, ale nejčastěji používané jsou krystalické křemíkové (monokrystalické a polykrystalické) a tenkovrstvé (amorfní křemíkové, CdTe, CIGS). Každý typ panelu má odlišnou efektivitu. […]

Energie slunečních paprsků

Sluneční paprsky jsou zdrojem elektromagnetické energie, kterou nám předává Slunce. Energie slunečního záření se skládá z různých složek, které se liší podle vlnové délky. Největší část sluneční energie, která dosáhne povrchu Země, je ve formě viditelného světla, ale zahrnuje také ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření. Množství energie slunečních paprsků, které dopadají na určitou plochu […]

Těžba ropy v ČR

Těžba ropy v České republice je velmi omezená. Česká republika není známá jako významný producent ropy a její zásoby ropy jsou relativně malé. V minulosti se prováděla omezená těžba ropy v několika lokalitách, především v oblastech jižní Moravy a severních Čech. Nicméně tyto zdroje byly v průběhu let vyčerpány a jejich významná těžba již neprobíhá. […]

Mistr a učeň

Hovnocuc, v něm mistr a učeň.Přijedou vysát septik, hodí tam hadici a zapnou čerpadlo. Hovnocuc cucá hovna, najednou zakucká a přestane. Mistr:„Tak se dívej, mladej, jak se to dělá…“. Sundá košili a skočí do septiku. Ponoří se do sraček, za chvíli vyplave a na učeně:„Čtrnáctku“Vezme si jí, nadechne se, zase se ponoří do hoven. Za […]

Alternativní benzín

Alternativní benzín může mít různou škodlivost pro motor v závislosti na jeho složení a vlastnostech. Zde jsou některé faktory, které mohou ovlivnit škodlivost alternativního benzínu pro motor: Je důležité, aby automobilový výrobce specifikoval doporučené palivo pro konkrétní motor. Pokud automobilový výrobce neuvádí alternativní benzín jako možnost, je důležité se dodržovat doporučeného paliva pro zachování správného […]