Rubrika: Technologie

Parní stroj

Parní stroj je zařízení, které využívá páru k pohybu strojních součástí a vykonávání mechanické práce. Jeho princip činnosti je založen na využití rozdílu tlaku mezi parou a okolním prostředím. Zde je stručný popis činnosti parního stroje: Parní stroje hrály klíčovou roli ve zvýšení průmyslové revoluce v 18. a 19. století a měly významný vliv na […]

První elektromobil

První elektromobil byl vyroben již v 19. století. Jedním z prvních úspěšných elektromobilů byl vůz nazývaný „Flocken Elektrowagen,“ který vytvořil německý vynálezce Thomas Parker v roce 1884. Tento vůz byl poháněn elektřinou a byl schopen přepravit několik osob. Nicméně jeden z prvních elektromobilů, který dosáhl komerční úspěch, byl „Fritchle Electric,“ vyráběný v USA kolem roku […]

První automobil

Prvním automobilem, který je obecně považován za předchůdce moderních automobilů, byl parní vůz nazývaný „Fardier à vapeur,“ vytvořený francouzským inženýrem Nicolasem-Josephem Cugnotem v roce 1769. Zde je popis tohoto historického vozidla: Tento první automobil přinesl nový pohled na možnosti dopravy a začal poskytovat základ pro další vývoj motorových vozidel. I když se toto vozidlo nedá […]

Cetanové číslo u nafty

Cetanové číslo je měřítkem kvality nafty, které určuje schopnost nafty nebo naftového paliva samozápalu (spontánního hoření) v kompresním zážehovém motoru. Toto číslo je důležité pro dieselové motory, které pracují na principu komprese, kde palivo je vstřikováno do stlačeného horkého vzduchu, což způsobí jeho samozápal. Čím vyšší je cetanové číslo, tím lépe se nafta v kompresním […]

Vyplatí se víceoktanový benzín?

Výběr mezi benzinem s různým oktanovým číslem závisí na několika faktorech, včetně typu vašeho vozidla, jeho motorových požadavků a vašeho stylu jízdy. Zde jsou základní body, které byste měli vzít v úvahu: Závěrem, pokud váš výrobce vozidla doporučuje určité oktanové číslo, je nejlepší se držet tohoto doporučení. Pokud máte výkonný motor nebo specifické potřeby, konzultujte […]

Efektivita solárních panelů

Efektivita solárních panelů se odvíjí od jejich schopnosti přeměnit sluneční energii na elektrickou energii. Udává se v procentech a vyjadřuje poměr mezi vstupní sluneční energií a vygenerovanou elektrickou energií. Existuje několik typů solárních panelů, ale nejčastěji používané jsou krystalické křemíkové (monokrystalické a polykrystalické) a tenkovrstvé (amorfní křemíkové, CdTe, CIGS). Každý typ panelu má odlišnou efektivitu. […]

Energie slunečních paprsků

Sluneční paprsky jsou zdrojem elektromagnetické energie, kterou nám předává Slunce. Energie slunečního záření se skládá z různých složek, které se liší podle vlnové délky. Největší část sluneční energie, která dosáhne povrchu Země, je ve formě viditelného světla, ale zahrnuje také ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření. Množství energie slunečních paprsků, které dopadají na určitou plochu […]