Energetická hustota se vztahuje k množství energie obsažené v palivu na jednotku hmotnosti nebo objemu. Jedinou jednotkou, kterou jsem znám, je megajoule na litr (MJ/l) nebo megajoule na kilogram (MJ/kg). Níže jsou uvedeny přibližné hodnoty energetické hustoty nafty a benzínu:

Energetická hustota nafty:

  • Přibližně 35,8 MJ/l (litru)
  • Přibližně 42-45 MJ/kg (kilogramu)

Energetická hustota benzínu:

  • Přibližně 31,5 MJ/l (litru)
  • Přibližně 44-47 MJ/kg (kilogramu)

Z uvedených hodnot je patrné, že nafta má obecně vyšší energetickou hustotu než benzín, což znamená, že nafta poskytuje více energie na stejný objem nebo hmotnost paliva ve srovnání s benzínem. To je jedním z důvodů, proč některá těžší vozidla, jako nákladní kamiony, využívají naftu namísto benzínu, aby mohla dosáhnout lepších výkonů a efektivity.