Těžba ropy v České republice je velmi omezená. Česká republika není známá jako významný producent ropy a její zásoby ropy jsou relativně malé. V minulosti se prováděla omezená těžba ropy v několika lokalitách, především v oblastech jižní Moravy a severních Čech. Nicméně tyto zdroje byly v průběhu let vyčerpány a jejich významná těžba již neprobíhá.

V současné době je Česká republika závislá na dovozu ropy. Ropa se dováží především v podobě surové ropy, která je následně zpracovávána v rafinériích na ropné produkty, jako je benzin, nafta a topný olej.

Česká republika se zaměřuje na snižování závislosti na fosilních palivech a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k omezeným zásobám ropy na území země není těžba ropy v České republice prioritou a rozvoj energetického sektoru směřuje spíše k obnovitelným zdrojům energie, jako jsou větrné elektrárny, solární panely a biomasa.