Sluneční paprsky jsou zdrojem elektromagnetické energie, kterou nám předává Slunce. Energie slunečního záření se skládá z různých složek, které se liší podle vlnové délky. Největší část sluneční energie, která dosáhne povrchu Země, je ve formě viditelného světla, ale zahrnuje také ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření.

Množství energie slunečních paprsků, které dopadají na určitou plochu (například na povrch Země nebo na solární panely), se nazývá sluneční zářivý tok. Typická hodnota slunečního zářivého toku na povrchu Země je kolem 1000 wattů na metr čtvereční (W/m²), pokud je obloha bezmračná a Slunce stojí vysoko na obloze.

Je však třeba si uvědomit, že množství sluneční energie, které skutečně dosáhne povrchu Země, se liší v závislosti na geografické poloze, denní době, ročním období, počasí a dalších faktorech. Například v oblastech blíže k rovníku je sluneční záření obvykle vyšší než v oblastech blíže k pólům.

Sluneční energie je využívána jako obnovitelný zdroj energie pro různé účely, včetně výroby elektřiny pomocí solárních panelů, ohřevu vody, vytápění a dalších aplikací.