Doba použitelnosti benzímu

Doba použitelnosti benzinu je obvykle dlouhá a benzín by měl zůstat použitelný po dlouhou dobu, pokud je skladován v ideálních podmínkách. Nicméně, benzín je třeba uchovávat správným způsobem, aby se zachovala jeho kvalita a výkonnost. Ideální podmínky pro skladování benzínu zahrnují: Pokud se benzín uchovává podle těchto doporučení, měl by zůstat použitelný po dobu několika […]

Parní stroj

Parní stroj je zařízení, které využívá páru k pohybu strojních součástí a vykonávání mechanické práce. Jeho princip činnosti je založen na využití rozdílu tlaku mezi parou a okolním prostředím. Zde je stručný popis činnosti parního stroje: Parní stroje hrály klíčovou roli ve zvýšení průmyslové revoluce v 18. a 19. století a měly významný vliv na […]

První elektromobil

První elektromobil byl vyroben již v 19. století. Jedním z prvních úspěšných elektromobilů byl vůz nazývaný „Flocken Elektrowagen,“ který vytvořil německý vynálezce Thomas Parker v roce 1884. Tento vůz byl poháněn elektřinou a byl schopen přepravit několik osob. Nicméně jeden z prvních elektromobilů, který dosáhl komerční úspěch, byl „Fritchle Electric,“ vyráběný v USA kolem roku […]

První automobil

Prvním automobilem, který je obecně považován za předchůdce moderních automobilů, byl parní vůz nazývaný „Fardier à vapeur,“ vytvořený francouzským inženýrem Nicolasem-Josephem Cugnotem v roce 1769. Zde je popis tohoto historického vozidla: Tento první automobil přinesl nový pohled na možnosti dopravy a začal poskytovat základ pro další vývoj motorových vozidel. I když se toto vozidlo nedá […]

Cetanové číslo u nafty

Cetanové číslo je měřítkem kvality nafty, které určuje schopnost nafty nebo naftového paliva samozápalu (spontánního hoření) v kompresním zážehovém motoru. Toto číslo je důležité pro dieselové motory, které pracují na principu komprese, kde palivo je vstřikováno do stlačeného horkého vzduchu, což způsobí jeho samozápal. Čím vyšší je cetanové číslo, tím lépe se nafta v kompresním […]

Vyplatí se víceoktanový benzín?

Výběr mezi benzinem s různým oktanovým číslem závisí na několika faktorech, včetně typu vašeho vozidla, jeho motorových požadavků a vašeho stylu jízdy. Zde jsou základní body, které byste měli vzít v úvahu: Závěrem, pokud váš výrobce vozidla doporučuje určité oktanové číslo, je nejlepší se držet tohoto doporučení. Pokud máte výkonný motor nebo specifické potřeby, konzultujte […]

Obsažená energie v naftě a benzínu

Energetická hustota se vztahuje k množství energie obsažené v palivu na jednotku hmotnosti nebo objemu. Jedinou jednotkou, kterou jsem znám, je megajoule na litr (MJ/l) nebo megajoule na kilogram (MJ/kg). Níže jsou uvedeny přibližné hodnoty energetické hustoty nafty a benzínu: Energetická hustota nafty: Energetická hustota benzínu: Z uvedených hodnot je patrné, že nafta má obecně […]