Efektivita solárních panelů se odvíjí od jejich schopnosti přeměnit sluneční energii na elektrickou energii. Udává se v procentech a vyjadřuje poměr mezi vstupní sluneční energií a vygenerovanou elektrickou energií.

Existuje několik typů solárních panelů, ale nejčastěji používané jsou krystalické křemíkové (monokrystalické a polykrystalické) a tenkovrstvé (amorfní křemíkové, CdTe, CIGS). Každý typ panelu má odlišnou efektivitu.

Začátkem roku 2021 byla průměrná efektivita komerčně dostupných monokrystalických křemíkových solárních panelů kolem 22-23 %. Polykrystalické křemíkové panely měly průměrnou efektivitu okolo 18-20 %. Tenkovrstvé solární panely dosahovaly efektivity mezi 10-12 % pro amorfní křemík až k 22-23 % pro nejlepší CIGS (měděný indium galium diselenid) panely.

Je však důležité poznamenat, že technologie solárních panelů se neustále vyvíjí a jejich efektivita se zvyšuje. Nové pokročilé solární technologie, jako jsou například perovskitové solární články, vykazují potenciál dosáhnout ještě vyšších úrovní efektivity v budoucnosti.

Efektivita solárních panelů je klíčovým faktorem při rozhodování o jejich použití v solárních elektrárnách a instalacích pro jednotlivé domácnosti. Vyšší efektivita znamená, že panely budou mít vyšší výkon a budou schopny generovat více elektrické energie při stejné ploše. To může mít vliv na náklady, výkon a využití solárních systémů.