Rubrika: Pohonné hmoty

Biosložka FAME

FAME, neboli Fatty Acid Methyl Ester, je biologicky obnovitelná kapalina, která patří mezi biopaliva. Je to ester mastné kyseliny, který je vytvořen transesterifikací tuků nebo olejů s metanolem nebo ethanolem. FAME se často používá jako složka biodegradovatelných maziv a také jako složka biodieselu. Zde jsou některé klíčové vlastnosti a aspekty FAME: Přestože má FAME několik […]

Benzín E10

Benzín E10 je směs benzínu a bioetanolu, přičemž číslo 10 značí obsah 10 % bioetanolu a 90 % benzínu. Bioetanol je obvykle vyráběn z obnovitelných zdrojů, jako jsou obilí, cukrová třtina nebo kukuřice. Existují však názory na to, zda je benzín E10 škodlivý, a ty se mohou lišit v závislosti na perspektivě a kontextu. Z […]

Dostupnost ropy

Světová závislost na ropě jako hlavním zdroji energie je nezpochybnitelná. Ropa hraje klíčovou roli v pohánění dopravních prostředků, výrobě a mnoha dalších odvětvích. Nicméně, otázky týkající se dostupnosti ropy jsou stále aktuální a představují výzvy pro globální ekonomiku, energetiku a životní prostředí. Současné Dostupnosti Ropy: Dostupnost ropy je ovlivněna několika faktory, mezi které patří geologické […]

Doba použitelnosti benzímu

Doba použitelnosti benzinu je obvykle dlouhá a benzín by měl zůstat použitelný po dlouhou dobu, pokud je skladován v ideálních podmínkách. Nicméně, benzín je třeba uchovávat správným způsobem, aby se zachovala jeho kvalita a výkonnost. Ideální podmínky pro skladování benzínu zahrnují: Pokud se benzín uchovává podle těchto doporučení, měl by zůstat použitelný po dobu několika […]

Těžba ropy v ČR

Těžba ropy v České republice je velmi omezená. Česká republika není známá jako významný producent ropy a její zásoby ropy jsou relativně malé. V minulosti se prováděla omezená těžba ropy v několika lokalitách, především v oblastech jižní Moravy a severních Čech. Nicméně tyto zdroje byly v průběhu let vyčerpány a jejich významná těžba již neprobíhá. […]

Alternativní benzín

Alternativní benzín může mít různou škodlivost pro motor v závislosti na jeho složení a vlastnostech. Zde jsou některé faktory, které mohou ovlivnit škodlivost alternativního benzínu pro motor: Je důležité, aby automobilový výrobce specifikoval doporučené palivo pro konkrétní motor. Pokud automobilový výrobce neuvádí alternativní benzín jako možnost, je důležité se dodržovat doporučeného paliva pro zachování správného […]

Účinnost spalovacího motoru

Efektivita spalovacího motoru je míra, kterou vyjadřuje, jak dobře využívá energii obsaženou ve palivu k výkonu nebo práci. Existují různé faktory, které ovlivňují efektivitu spalovacího motoru, včetně konstrukce motoru, paliva, spalovacího procesu a účinnosti přenosu energie. Jedním z hlavních parametrů pro vyhodnocování efektivity spalovacího motoru je termodynamický cyklus, kterým pracuje. Nejběžnější cykly jsou Otto cyklus […]