Motivace dluhem

V MLM funguje tzv. motivace dluhem. Vysvětluje se to na manažerských školeních těch, co už pod sebou mají jakž takž stálé podřízené. Pokud je Vaše rozdílová provize z Vašich podřízených 20%, tak je motivujte dluhem. Řekněte jim, že peníze z nich musí být cítit, musí být vidět. Tak ať si koupí lepší auto, kvůli representaci. […]

Machrujeme

Sedi si takhle vrana nad propasti na vetvi, kdyz jde okolo zajic a pta se vrany: “Co delas vrano?” a vrana na to: “Machruju” “A muzu machrovat s tebou?” pta se zajicek. “Jo muzes”. Tak si tam takhle spoli sedi, kdyz jde okolo liska a taky se pta: “Co tam delate?” “Machrujem” odpovi lisce vrana […]

Biosložka FAME

FAME, neboli Fatty Acid Methyl Ester, je biologicky obnovitelná kapalina, která patří mezi biopaliva. Je to ester mastné kyseliny, který je vytvořen transesterifikací tuků nebo olejů s metanolem nebo ethanolem. FAME se často používá jako složka biodegradovatelných maziv a také jako složka biodieselu. Zde jsou některé klíčové vlastnosti a aspekty FAME: Přestože má FAME několik […]

Benzín E10

Benzín E10 je směs benzínu a bioetanolu, přičemž číslo 10 značí obsah 10 % bioetanolu a 90 % benzínu. Bioetanol je obvykle vyráběn z obnovitelných zdrojů, jako jsou obilí, cukrová třtina nebo kukuřice. Existují však názory na to, zda je benzín E10 škodlivý, a ty se mohou lišit v závislosti na perspektivě a kontextu. Z […]

Dostupnost ropy

Světová závislost na ropě jako hlavním zdroji energie je nezpochybnitelná. Ropa hraje klíčovou roli v pohánění dopravních prostředků, výrobě a mnoha dalších odvětvích. Nicméně, otázky týkající se dostupnosti ropy jsou stále aktuální a představují výzvy pro globální ekonomiku, energetiku a životní prostředí. Současné Dostupnosti Ropy: Dostupnost ropy je ovlivněna několika faktory, mezi které patří geologické […]

Vlaková doprava

Vlaková doprava má mnoho významných aspektů a přínosů, které zahrnují: Celkově je vlaková doprava důležitým prvkem dopravní infrastruktury, který má pozitivní vliv na životní prostředí, ekonomiku a mobilitu obyvatel. Její význam je zvláště patrný v zemích s rozvinutým železničním systémem, kde poskytuje důležitou alternativu k automobilové dopravě a přispívá k udržitelnému rozvoji.