Prvním automobilem, který je obecně považován za předchůdce moderních automobilů, byl parní vůz nazývaný „Fardier à vapeur,“ vytvořený francouzským inženýrem Nicolasem-Josephem Cugnotem v roce 1769. Zde je popis tohoto historického vozidla:

  1. Konstrukce: Fardier à vapeur měl tři kola – dvě v přední části a jedno vzadu. Parní stroj byl umístěn ve středu vozidla a byl připojen přímo k předním dvěma koly.
  2. Pohonný systém: Automobil byl poháněn parním motorem. Paru produkovala speciální parní kotel, který zahříval oheň. Vzniklá pára poháněla písty parního stroje, což generovalo pohyb a tím i otáčení kol.
  3. Rozměry a rychlost: Fardier à vapeur byl poměrně velký a těžký stroj. Dosahoval rychlosti kolem 3 km/h, což byla v té době značná rychlost pro vozidlo.
  4. Použití: Původně byl tento parní vůz navržen jako tahací vozidlo pro transport těžkých břemen, zejména děl a materiálu pro vojenské účely.
  5. Omezení: Byly zde některé omezení, jako například obtížná manipulace a nízká rychlost. Vůz byl také těžkopádný a nákladný na provoz.

Tento první automobil přinesl nový pohled na možnosti dopravy a začal poskytovat základ pro další vývoj motorových vozidel. I když se toto vozidlo nedá srovnávat s moderními automobily, má zásadní historický význam jako jeden z prvních kroků směrem k motorizaci a rozvoji automobilového průmyslu.