Doba použitelnosti benzinu je obvykle dlouhá a benzín by měl zůstat použitelný po dlouhou dobu, pokud je skladován v ideálních podmínkách. Nicméně, benzín je třeba uchovávat správným způsobem, aby se zachovala jeho kvalita a výkonnost.

Ideální podmínky pro skladování benzínu zahrnují:

  1. Uzavřený nádobu: Benzín by měl být skladován v uzavřených nádobách, aby se zabránilo vypařování a znečištění.
  2. Chladné a suché místo: Benzín by měl být skladován na chladném a suchém místě, aby se minimalizovaly teplotní a vlhkostní změny.
  3. Ochrana před slunečním zářením: Benzín by měl být chráněn před přímým slunečním zářením, protože UV záření může ovlivnit jeho kvalitu.
  4. Ventilace: Dbejte na dostatečnou ventilaci místa, kde je benzín skladován, aby se zabránilo hromadění výparů.
  5. Odolné nádoby: Nádoby, ve kterých je benzín skladován, by měly být odolné proti korozi a nepropustné pro benzín.

Pokud se benzín uchovává podle těchto doporučení, měl by zůstat použitelný po dobu několika měsíců až několika let. Kvalita benzínu se však může postupně zhoršovat, což může vést ke snížení jeho výkonnosti. Starý benzín může mít problémy s zapalováním a mohl by poškodit motor vašeho vozidla.

Pokud máte starý benzín a nejste si jisti jeho kvalitou, můžete zvážit jeho recyklaci nebo použití v méně náročných aplikacích, jako je například čištění nebo odstranění nátěru.