Výběr mezi benzinem s různým oktanovým číslem závisí na několika faktorech, včetně typu vašeho vozidla, jeho motorových požadavků a vašeho stylu jízdy. Zde jsou základní body, které byste měli vzít v úvahu:

  1. Motorové požadavky: Výrobci vozidel obvykle doporučují určité oktanové číslo pro motor vašeho vozidla. Toto doporučení se obvykle nachází v návodu k obsluze. Použití vyššího oktanového benzínu, než je doporučeno, nemusí mít žádné významné výhody a může být zbytečně drahé.
  2. Výkon a účinnost: Vyšší oktanová čísla jsou často spojována s větší výkonností motoru, zejména v případě motorů s vysokým kompresním poměrem nebo turbodmychadlem. Pokud má vaše vozidlo takový motor, použití vyššího oktanového benzínu by mohlo pomoci optimalizovat výkon a efektivitu.
  3. Cena: Benzín s vyšším oktanovým číslem je obvykle dražší než benzín s nižším oktanovým číslem. Pokud vaše vozidlo nepotřebuje vyšší oktanové číslo, může být ekonomičtější používat benzín s nižším oktanovým číslem.
  4. Jízdní styl: Pokud je váš jízdní styl klidný a běžný, použití vyššího oktanového benzínu nemusí mít významné výhody. Nicméně při náročnější jízdě, jako je zrychlování nebo závodní jízda, by vyšší oktanové číslo mohlo pomoci chránit motor před klepáním.
  5. Klepání: Klopfání (také nazývané „klepání motoru“ nebo „detonace“) je nežádoucí jev, kdy se palivo vznítí před plánovaným časem v motoru. Vyšší oktanové číslo může pomoci snížit riziko klopfání, což může být důležité u některých výkonných motorů.
  6. Environmentální hledisko: Některé vyšší oktanové benzíny mohou obsahovat přísady nebo složky, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí nebo emise. To by mělo být také zváženo při volbě benzínu.

Závěrem, pokud váš výrobce vozidla doporučuje určité oktanové číslo, je nejlepší se držet tohoto doporučení. Pokud máte výkonný motor nebo specifické potřeby, konzultujte to s odborníkem na servisu vozidel. Ve většině případů není nutné platit za vyšší oktanové číslo, pokud vaše vozidlo nepotřebuje jeho výhody pro výkon nebo ochranu motoru.