Cetanové číslo je měřítkem kvality nafty, které určuje schopnost nafty nebo naftového paliva samozápalu (spontánního hoření) v kompresním zážehovém motoru. Toto číslo je důležité pro dieselové motory, které pracují na principu komprese, kde palivo je vstřikováno do stlačeného horkého vzduchu, což způsobí jeho samozápal.

Čím vyšší je cetanové číslo, tím lépe se nafta v kompresním motoru zapaluje a hoří plynule. Vyšší cetanové číslo znamená kratší zpoždění mezi vstřikem paliva a jeho samozápalem. To je důležité pro správný chod motoru, snižuje emise škodlivých látek a zvyšuje efektivitu spalování.

Cetanové číslo se stanovuje experimentálně. Základním postupem je porovnání chování testované nafty s referenčními směsmi s různými cetanovými čísly. Moderní technologie také umožňují odhadovat cetanové číslo na základě chemického složení nafty.

V praxi se cetanové číslo pohybuje v rozmezí typicky 40 až 55. Vyšší číslo znamená lepší vlastnosti spalování, což je žádoucí pro dieselové motory. Nižší cetanové číslo by mohlo způsobit problémy jako těžší startování, hlučný chod a zvýšené emise.