Benzín E10 je směs benzínu a bioetanolu, přičemž číslo 10 značí obsah 10 % bioetanolu a 90 % benzínu. Bioetanol je obvykle vyráběn z obnovitelných zdrojů, jako jsou obilí, cukrová třtina nebo kukuřice. Existují však názory na to, zda je benzín E10 škodlivý, a ty se mohou lišit v závislosti na perspektivě a kontextu.

Z výhodné stránky lze říci, že bioetanol může snižovat emise skleníkových plynů a přispívat k snížení závislosti na fosilních palivech. Také může pomoci snížit celkový objem ropných produktů spotřebovaných v automobilovém průmyslu.

Nicméně existují i některé kritiky a obavy ohledně používání E10. Někteří lidé tvrdí, že výroba bioetanolu může vyžadovat velké množství energie a půdy, což může mít nepříznivý dopad na životní prostředí. Dále se diskutuje o otázce, zda je využívání plodin pro výrobu biopaliv v konfliktu s potravinovou produkci.

Pokud jde o samotné užívání benzínu E10 ve vozidlech, v některých starších automobilech nebo některých specifických motorech může být problém s odolností některých materiálů v palivovém systému vůči obsahu bioetanolu. Proto je vždy dobré zkontrolovat, zda je vaše vozidlo kompatibilní s benzínem E10, než jej začnete používat.

Celkově lze říci, že otázka, zda je benzín E10 škodlivý, závisí na mnoha faktorech, včetně způsobu výroby bioetanolu, jeho dopadu na životní prostředí, a také na technické kompatibilitě s konkrétním vozidlem