• Lidé netuší, že jsou obklopeni větším počtem hlupáků, než si uvědomují. A pokud ano, bagatelizují jejich počet a nebezpečnost
  • Hlupákem může být každý člověk ve vašem okolí, bez ohledu na vzdělání, původ, společenské postavení
  • Hloupý člověk vždy způsobí druhým nějakou škodu, aniž by z toho měl prospěch, často utrpí ztrátu
  • Chytrý člověk podceňuje škody způsobené hlupáky, i když má smutné zkušenosti ze styků s nimi; čas od času šlápne na staré hrábě, nese ztráty a utrpí ztráty
  • Hloupý člověk je nebezpečnější než bandita jednající se zlým úmyslem.