Wordpress Themes


Přísaha příslušníka PČR

Posted by on 27 Úno 2015 | Tagged as: Ostatní

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

Auto v Praze

Posted by on 17 Úno 2015 | Tagged as: Ostatní

Mně se nejvíc líbí ta představa, jak zastupitel přijede na magistrát autem, zaparkuje na pro něho vyhrazeném místě a jde dovnitř s ostatními diskutovat, jak by bylo super, kdyby lidi víc jezdili MHD.

Tisíce řidičů ztratí pojištění auta

Posted by on 15 Úno 2015 | Tagged as: Peníze

Jedná se o auta mající v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu stále statut tzv. polopřevodu, neboť majitelé auto na sebe při koupi zcela nepřepsali. Polopřevody ale byly k 1. lednu zrušeny. Ze zákona vyplývá, že vlastníci aut jsou povinni na registru nejpozději do letošního 30. června převod zcela dokončit. Nesplnění má už kromě pokut fatální důsledky. Většina lidí to však neví.

„Po 1. červenci 2015 všechna vozidla, která nebudou mít ve velkém technickém průkazu zapsaného aktuálního vlastníka, budou ze zákona považována za zaniklá. Se zánikem vozidla je spojen i zánik pojištění. O zániku vozidla se jeho vlastník může dozvědět až při silniční kontrole nebo při dopravní nehodě, kterou způsobí,“ řekl Právu Aleš Povr z České kanceláře pojistitelů (ČKP).

„Nebude-li do konce června podána žádost nebo nebude-li zapsán nový vlastník, vozidlo se považuje za zaniklé a úřad toto zapíše do registru,“ potvrdil Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. Nejhorší je, že vlastníci aut, kteří lhůtu nedodrží, a jejich auto ze zákona v registru zanikne, nebudou mít podle ČKP fakticky právní možnost, jak ho znovu zaregistrovat. „Vozidla trvale vyřazená z registru vozidel se považují za vozidla zaniklá a navrátit do provozu je nelze“.

Soutěž prosinec 2014

Posted by on 02 Led 2015 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V prosinci roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “aktab” s 1307 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy ” se 624 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “Jirik” s 160 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “aktab” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.
UPDATE 5.1.2015: Výhra byla odeslána výherci.

Soutěž listopad 2014

Posted by on 04 Pro 2014 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V listopadu roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “bata61” s 1244 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy ” se 465 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “Jirik” s 109 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “bata61” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.
UPDATE 5.1.2015: Výhra byla odeslána výherci.

Starší notebook a SSD disk

Posted by on 17 Lis 2014 | Tagged as: Ostatní

Jak jsem tak dlouho mohl vydržet bez SSD disku ve svém pracovním notebooku? Dostal :-) jsem k svátku SSD disk o kapacitě 128GB, namontoval jsem ho a vyzkoušel a musím říct že došlo k zásadnímu zrychlení.
notebook_ssd

notebook_asssd

Soutěž říjen 2014

Posted by on 04 Lis 2014 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V říjnu roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “Kateřina” s 1250 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy ” se 805 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “Mira.S” s 70 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “Kateřina” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.
UPDATE 25.11.2014: Výhra byla odeslána výherci.

Next »