Wordpress Themes


Na přechodu pro chodce dávejte pozor. Nejen na automobily…

Posted by on 15 Dub 2015 | Tagged as: Ostatní

Zákrok policisty v civilu vzbudil rozruch v historickém centru Pardubic. Chtěl zastavit muže, který šel na červenou. Následně vznikl spor o řešení tohoto prohřešku a chodec skončil zakleknutý na dlažbě. Pak se musel nechat ošetřit. Policista argumentoval, že muž neuposlechl jeho výzvy k vyčkání do příjezdu hlídky.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/policista-srazil-k-zemi-muze-prechazejiciho-na-cevrenou-p2x-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150414_161128_pardubice-zpravy_msv

Takto si bohužel vysvětluje policie ČR své heslo „Pomáhat a chránit„.

Američtí vojáci na českém území

Posted by on 19 Bře 2015 | Tagged as: Ostatní

Pokud by americký voják, např. při zkratovém jednání, zastřelil českého občana, před český soud nepůjde, protože v rámci dohod SOFA a zejména VFA mezi USA a členskými zeměmi NATO jsou američtí vojáci vyjmuti z jurisdikce státu a souhlas s jejich vydáním k trestnímu stíhání v ČR by muselo udělit americké ministerstvo obrany (Pentagon), pod nějž spadají američtí vojáci, a to na návrh vrchního velitele amerických ozbrojených sil v Evropě.

VFA upravuje jurisdikci práva při přesunu a krátkodobém pobytu vojsk. Američané se musí řídit jen rozkazy svých velitelů a trestní zodpovědnost nesou jen před americkými vojenskými soudy. Pokud Američané z úleku nebo ze strachu začnou střílet do demonstrantů, nic se jim nestane. Prostě řeknou, že si spletli letící rajče za odjištěný granát.

Elektronická evidence tržeb

Posted by on 16 Bře 2015 | Tagged as: Peníze

EET bude určitě pro všechny obchodní korporace a pro všechny podnikatele, kteří mají příjmy dle § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pravděpodobně se bude vztahovat i na ostatní právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Takže by to mělo být pro všechny kdo mají přidělené DIČ (čili kdo jsou registrování k dani z příjmů na FÚ).

EET se uplatní u všech plateb přijímaných v hotovosti a dále pak platební kartou, stravenkami, elektronickou peněženkou, poukázkou atd. De facto lze říct, že u všech plateb, které nebudou bankovním převodem. Vyvstala otázka zda se bude vztahovat i na platby kartou po internetu nebo MO/TO plateb. U toho ještě nepadlo definitivní rozhodnutí. Dále též předmětem zájmu jsou platby dopravním společnostem při dobírkách – u těch se opět neví jak to přesně bude.

Principem EET bude, že při každé platbě hotovostí (nebo podobným způsobem) bude muset být vystaven doklad, který před vytisknutím se odešle formou xml souboru na server Státní tiskárny cenin, tam se zaeviduje a odešle zpět unikátní kód, který se vytiskne na doklad. Kupující bude moct si ověřit na webu, zda doklad byl zaevidován a bude nějaká forma účtenkové loterie. Pokud ke spojení se serverem MF nedojde, tak bude polooffline mód, ve kterém na doklad bude číslo přiděleno zařízením, kde se bude doklad tisknout. Takový doklad bude nutné do 48 hodin zaevidovat na serveru MF (48 hodin je jejich návrh, my jsme říkali, že by mohl být delší). Tento polooffline mód bude možné využít jenom v případě, že nedojde k online spojení – ovšem na otázku jak a kdo to bude prokazovat mi nedokázali odpovědět. Jinak prodleva při dodání kódu nebude delší než 5 sekund.

Přísaha příslušníka PČR

Posted by on 27 Úno 2015 | Tagged as: Ostatní

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

Auto v Praze

Posted by on 17 Úno 2015 | Tagged as: Ostatní

Mně se nejvíc líbí ta představa, jak zastupitel přijede na magistrát autem, zaparkuje na pro něho vyhrazeném místě a jde dovnitř s ostatními diskutovat, jak by bylo super, kdyby lidi víc jezdili MHD.

Tisíce řidičů ztratí pojištění auta

Posted by on 15 Úno 2015 | Tagged as: Peníze

Jedná se o auta mající v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu stále statut tzv. polopřevodu, neboť majitelé auto na sebe při koupi zcela nepřepsali. Polopřevody ale byly k 1. lednu zrušeny. Ze zákona vyplývá, že vlastníci aut jsou povinni na registru nejpozději do letošního 30. června převod zcela dokončit. Nesplnění má už kromě pokut fatální důsledky. Většina lidí to však neví.

„Po 1. červenci 2015 všechna vozidla, která nebudou mít ve velkém technickém průkazu zapsaného aktuálního vlastníka, budou ze zákona považována za zaniklá. Se zánikem vozidla je spojen i zánik pojištění. O zániku vozidla se jeho vlastník může dozvědět až při silniční kontrole nebo při dopravní nehodě, kterou způsobí,“ řekl Právu Aleš Povr z České kanceláře pojistitelů (ČKP).

„Nebude-li do konce června podána žádost nebo nebude-li zapsán nový vlastník, vozidlo se považuje za zaniklé a úřad toto zapíše do registru,“ potvrdil Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. Nejhorší je, že vlastníci aut, kteří lhůtu nedodrží, a jejich auto ze zákona v registru zanikne, nebudou mít podle ČKP fakticky právní možnost, jak ho znovu zaregistrovat. „Vozidla trvale vyřazená z registru vozidel se považují za vozidla zaniklá a navrátit do provozu je nelze“.

Soutěž prosinec 2014

Posted by on 02 Led 2015 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V prosinci roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “aktab” s 1307 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy ” se 624 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “Jirik” s 160 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “aktab” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.
UPDATE 5.1.2015: Výhra byla odeslána výherci.

Next »