Wordpress Themes


Soutěž srpen 2014

Posted by on 02 Zář 2014 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V srpnu roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “aktab” s 1062 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy” se 542 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “trogar” s 59 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “aktab” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.

Soutěž červenec 2014

Posted by on 01 Srp 2014 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V červenci roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “Kateřina” s 1026 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy” se 516 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “Miki” s 60 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “Kateřina” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.
UPDATE 1.8.2014: Výhra byla odeslána výherci.

Soutěž červen 2014

Posted by on 03 Čec 2014 | Tagged as: Projekt ČeskýBenzín

V červnu roku 2014 na serveru ceskybenzin.cz opět proběhla soutěž o láhev kvalitní whisky. Vítězem se stal nejaktivněší uživatel “Kateřina” s 2147 aktualizacemi cen PHM. Na druhém místě se umístil uživatel “energieabudovy” se 769 aktualizacemi a na třetím místě skončil uživatel “el.bunda” s 38 aktualizacemi.
Gratulujeme výherci “Kateřina” a žádáme výherce aby kontaktoval redakci na vyhnakm@mavysoft.net ohledně předání výhry.
UPDATE 1.8.2014: Výhra byla odeslána výherci.

Dálniční známka

Posted by on 15 Čer 2014 | Tagged as: Ostatní, Peníze

Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Ten ukládá řidiči před použitím takovéto komunikace zaplatit poplatek, který dokládá dvoudílná dálniční známka. Jedna část je nalepena na přední sklo do pravého spodního rohu z pohledu řidiče. Po skončení doby platnosti musí být nalepená dálniční známka odstraněna.

Komunikace, kde je řidič povinen vlastnit dálniční známku jsou označeny příslušnou dopravní značkou (dálnice, rychlostní komunikace). Stejně tomu tak je i v případě komunikací, které lze užívat bez poplatku. Takovéto silnice jsou rovněž označeny dopravní značkou („bez poplatku“). Spolu se značkou dálnice nebo rychlostní komunikace na ní najdeme přeškrtnutou dálniční známku.

Dálniční známky lze zakoupit na všech pobočkách České pošty a na většině čerpacích stanic. Autoklub Bohemia Assistance a Česká pošta zajišťuje prodej na těchto prodejních místech.

Dálniční známka musí být řádně vyplněna a přilepena. Obě její části slouží ke kontrole Policií ČR a celními orgány. Pokud chybí jedna část, nebo není dálniční známka řádně přilepena, případně chybí doby platnosti nebo registrační značka vozidla, je známka neplatná.

Dálniční známka je nepřenosná, po nalepení není možné jí znovu použít na jiném vozidle. Po skončení doby platnosti musí být dálniční známka z předního skla odstraněna.

Používáním zpoplatněných úseků pozemních komunikací bez platné dvoudílné dálniční známky se vystavujete riziku pokuty: ve výši až 5 000 Kč v blokovém řízení a ve výši až 100 000 Kč ve správním řízení.

Zipování

Posted by on 07 Čer 2014 | Tagged as: Ostatní

Zip je pravidlo, které má sloužit k větší plynulosti provozu. Při správném používání pravidla se auta stále pohybují a kolona se nezastaví.
Správně provedený zip vypadá takto: tam, kde je jasně a zřetelně ukončen jízdní pruh, se mají vozidla řadit střídavě. Do vedlejšího pruhu se zařazujeme až bezprostředně před zúžením. Zařazování aut připomíná jednotlivé články zdrhovadla, které střídavě zapadají do jednoho celku, proto zip. Dokonce existuje dopravní značka, vyzývající ke střídavému řazení. Ale zip platí i bez značky, třeba před nehodou, nebo při uzavření pruhu stavbou. Kolem zipu je u nás spousta arogance a nadávek. Řidiči v průběžném pruhu považují ty zařazující za drzouny a nechtějí je pustit. Na druhou stranu – vjezd do vedlejšího jízdního pruhu si nemůžeme vynutit. Všechno je to o slušnosti. A ta nám zatím nějak nejde.

Předjíždění zprava na dálnici

Posted by on 04 Čer 2014 | Tagged as: Ostatní

Jak asi všichni vědí, na víceproudé dálnici nebo rychlostní komunikaci se smí předjíždět jen vlevo. To samozřejmě platí pouze mimo obec. V obci je možné jet kterýmkoli pruhem, takže na Jižní spojce to můžete brát, kterým pruhem chcete, všichni jsou povinni se při přejíždění z pruhu do pruhu dívat do zpětných zrcátek a nemohou se vymlouvat, že tam nemáte co dělat.Mimo obec je ale situace jiná. Tam pravidla říkají jednoznačně, že se vpravo předjíždět nesmí (bavíme se teď jen o dálnici, kde nepřichází v úvahu odbočování vlevo ve smyslu ust. §17 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.). A i když ten jezdec v levém porušuje pravidla (má se okamžitě stahovat zpět do pravého), není to z hlediska zákona důvodem pro jiné porušení v podobě podjetí zprava. Zapomeňte tedy na to, že by to jako argument mohlo pomoct. Chápu, že ve výjimečných případech nic jiného nezbývá (někteří řidiči prostě odmítají používat zpětná zrcátka, případně z jiných bezohledných důvodů odmítají uhnout), ale pamatujte na to, že to tím neobhájíte.

Sankce? Na místě do 2 000,- Kč, ve správním řízení 1 500 až 2 500,- Kč. Body žádné, zákaz řízení uložit nelze.

Chodec vs. tramvaj

Posted by on 03 Čer 2014 | Tagged as: Ostatní

Ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyjímáme:

§ 5   Povinnosti řidiče
(1) Řidič je povinen
h) s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.

§ 54   Chůze
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

Next »