Hodnoty pro minimální hloubky dezénu zimních pneumatik vycházejí z mezinárodně uznávaných kritérií – tedy u motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg je hloubka dezénu hlavních drážek nebo zářezů stanovena na nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti převyšujících 3 500 kg je hlouba dezénu hlavních drážek, nebo zářezů stanovena na nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.