Povinnost řidičům ukládá používat zimní pneumatiky v období od 1.listopadu do 30. dubna. Značku můžou řidiči nejčastěji očekávat v horských oblastech, kde užiti zimních pneumatik je potřebné pro větší bezpečnost a plynulost provozu, přičemž je možné dle místních podmínek upravit platnost značky zimní výbava dodatkovou tabulkou (E 12). Plnění povinnosti užití zimních pneumatik lze nahradit užitím zimních řetězů, ale pouze za předpokladu že jsou splněny podmínky stanovené pro užití sněhových řetězů zvlášním právním předpisem.