První generace elektronických dokumentů, které prošly datovými schránkami, dnes už nejde autorizovaně konvertovat. Co s nimi, pokud je potřebujete někde použít?

Expirace certifikátu, na kterém je podpis založen, samozřejmě neznamená, že by samotnému podpisu na PDF dokumentu skončila jeho platnost. Už jen proto, že náš právní řád vůbec nepočítá s tím, že by podpisy (ať již klasické vlastnoruční či elektronické) měly nějak omezenou platnost v čase. Co ale skončilo, a to okamžikem expirace podpisového certifikátu (a při absenci časového razítka), je naše schopnost ověřit a prokázat tuto platnost.  Právě proto onen problém s konverzí.

Alespoň podle názoru autora článku je toto případ drtivé většiny elektronických dokumentů, které prošly skrze datové schránky v období od června či listopadu 2009 (kdy byly datové schránky spuštěny) zhruba do konce roku 2010. Autor je označil jako „první generaci“ elektronických dokumentů.

Jejich společnou charakteristikou je to, že jejich podpis je založen na (kvalifikovaném) certifikátu, který byl vydán nejpozději v listopadu 2009 (kdy datové schránky odstartovaly „naostro“). A jelikož u nás se osobní kvalifikované certifikáty vydávají standardně s platností na 1 rok, platnost těchto certifikátů skončila ještě v roce 2010.

Druhou společnou charakteristikou těchto elektronických dokumentů „první generace“ je to, že nejsou opatřeny časovým razítkem. Jak se říká: „čest výjimkám“, neboli těm dokumentům, které časovým razítkem opatřeny jsou. Těch se zde popisovaný problém bude týkat o něco později (viz dále).