EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventil je zařízení, které se používá pro snižování emisí oxidu dusíku (NOx). I když je EGR ventil účinným nástrojem pro snižování emisí, existují některé aspekty, které vyvolávají otázky o jeho škodlivosti a dopadech na motorovou techniku jako celek.

EGR ventil funguje tak, že část výfukových plynů je znovu vedená zpět do sacího potrubí a smíchána s čerstvým vzduchem-palivovou směsí. Tím se snižuje teplota spalování a množství vytvářeného oxidu dusíku, který přispívá k tvorbě smogu a zhoršuje kvalitu ovzduší. Navzdory jeho účinkům na emise však EGR ventil přináší několik potenciálních problémů.

Prvním z nich je, že recirkulace výfukových plynů může vést ke vzniku sazí a usazování nečistot v sacím potrubí, sání a v sacím ventilu. Tyto saze se s časem hromadí a mohou ovlivnit proudění vzduchu do válců, což způsobuje snížení výkonu motoru, zvýšenou spotřebu paliva a narušení spalovacího procesu. To může mít za následek také zvýšené opotřebení motoru a vyšší náklady na údržbu.

Dalším důsledkem používání EGR ventilu je zvýšení množství sazí a karbonového usazeniny ve vnitřní části motoru. Tyto nečistoty mohou ovlivnit chod ventilového mechanismu a způsobit jeho selhání. Navíc se usazování sazí může projevit i v turbodmychadlu, což vede k jeho zanesení a ztrátě efektivity, což zase negativně ovlivňuje výkon a hospodárnost motoru.

Dalším problémem je, že EGR ventil může zvyšovat teplotu sacího vzduchu. To může znamenat, že se motor stává náchylnějším k přehřívání, což může mít za následek poškození jeho součástí a snížení životnosti