Efektivita spalovacího motoru je míra, kterou vyjadřuje, jak dobře využívá energii obsaženou ve palivu k výkonu nebo práci. Existují různé faktory, které ovlivňují efektivitu spalovacího motoru, včetně konstrukce motoru, paliva, spalovacího procesu a účinnosti přenosu energie.

Jedním z hlavních parametrů pro vyhodnocování efektivity spalovacího motoru je termodynamický cyklus, kterým pracuje. Nejběžnější cykly jsou Otto cyklus (používaný v benzinových motorech) a Diesel cyklus (používaný v naftových motorech). Tyto cykly jsou ideálními modely a skutečná efektivita motorů se může od těchto ideálních hodnot lišit.

V praxi je nejčastěji používaným ukazatelem efektivity spalovacího motoru účinnost spalování, která vyjadřuje, jak efektivně dochází k přeměně chemické energie paliva na mechanickou energii. Čím vyšší je účinnost spalování, tím lépe je motor schopen využít energii paliva. Moderní benzinové motory dosahují účinnosti spalování kolem 25-35 %, zatímco naftové motory mohou dosahovat účinnosti až kolem 40-45 %.

Dalším faktorem, který ovlivňuje efektivitu spalovacího motoru, je tepelná účinnost. Tepelná účinnost udává, jaká část tepla uvolněného spalováním paliva je skutečně využita k výkonu, zatímco zbylá část je ztracena především skrze chlazení nebo výfukové plyny. Vyšší tepelná účinnost znamená efektivnější využití energie paliva. Moderní spalovací motory dosahují tepelné účinnosti kolem 30-45 %.

Je však třeba si uvědomit, že efektivita spalovacího motoru není jediným důležitým faktorem při hodnocení jeho výkonu nebo environmentálního dopadu. Další faktory, jako je emise škodlivých látek, udržitelnost paliv, výroba a likvidace motorů atd., také hrají důležitou roli při posuzování celkového vlivu motoru na životní prostředí a udržitelnost.