AdBlue je v podstatě syntetická močovina, která se v modernějších dieselech používá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů normy Euro 4 a vyšší.

AdBlue je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se močovina nejprve co nejrovnoměrněji mísí s výfukovými plyny, a vlivem tepla se rozkládá, za přítomnosti obsažené vody, na amoniak a oxid uhličitý. Amoniak potom na povrchu katalyzátoru reaguje s oxidy dusíku, které vznikají za vysokých teplot při spalování nafty. Z výfuku pak místo většiny NOx odchází neškodné přírodní produkty vodní pára a dusík.