Vážení rodiče,
od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15. Co se týče jídelny, její otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací. O jejím provozu rozhodne ředitelka ZŠ. V průběhu činnosti školní skupiny je doporučeno nošení roušky. Mimo třídu a ve společných prostorách školy budou roušky povinné. Předpokládaný provoz školní skupiny na naší škole je od 7:45 do 15:00 hodin. Činnost školní skupiny nebude nahrazovat výuku. Bude probíhat plnění úkolů (týdenních plánů) zadaných třídním učitelem. Školní skupinu povede pedagog školy. Nebude to třídní učitel, ale jiný pedagogický pracovník. Je možné, že Vaše dítě bude pracovat v jiné, než své třídě. Školní skupina není výuka, není to ani školní družina. Počet školních skupin ve škole bude omezený. Je pravděpodobné, že pro žáky 4. a 5. ročníku nebudou školní skupiny otevřeny. Vše závisí na počtu dětí, které budou do školní skupiny docházet z 1. – 3. ročníku. Žádáme Vás proto o sdělení předběžného zájmu o docházku Vašeho dítěte do školní skupiny.

Tak nějak nevím proč poslat děti do školy. Učit se nebudou.

Dokument ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020 „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

UPDATE 5.5.2020: Manuál ministerstva školství najdete ZDE.