Pokud si OSVČ nechá kompenzační bonus Pětadvacítka vyplatit na účet, který je zatížen exekucí, může se jen modlit, aby exekutor výplatu povolil. I když Finanční správa tvrdí, že bonus exekuci nepodléhá, v zákoně je díra.

„Pokud žadatel vyplnil v žádosti o kompenzační bonus číslo svého bankovního účtu, které je aktuálně zatížené výkonem rozhodnutí nebo exekucí, měl by s odkazem na exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu požádat svoji banku o jeho vyplacení,“ píše se ve zprávě. „Je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky, které jsou jednoznačně identifikovány předčíslím účtu Finanční správy 10719 – nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci,“ upřesňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

UniCredit Bank přichází s tímto výkladem: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci. Problém je však v tom, že jakmile je bonus připsán na účet u banky, ztrácí svůj původní chráněný charakter a stane se z něj pohledávka majitele účtu za bankou. Taková pohledávka z účtu již není z exekuce vyjmuta.