Plénum Ústavního soudu (ÚS) v čele s předsedou a soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským zamítl návrh, aby ze silničního zákona vypadal část týkající se odpovědnosti provozovatele vozidla za porušení předpisů, kterých se dopustí řidič. Podle verdiktu ÚS je odpovědnost provozovatele opodstatněná.
Plénum ÚS se ale shodlo na tom, že odpovědnost provozovatele vozidla ničím nenarušuje ústavnost. „Provozovatel má právo neříci, kdo řídil vozidlo. Předpokládá se ale, že provozovatel vozidla ví, kdo v době spáchání přestupku užil jeho vozidlo, jakož i že má zájem domoci se po řidiči zaplacené pokuty, včetně možnosti zamezit mu další užívání vozidla,“ konstatoval Rychetský.
„Zatímco subjektivní odpovědnost řidiče za přestupek je následkem protiprávního jednání, objektivní odpovědnost provozovala vozila za správní delikt je výrazem jeho širší odpovědnost jako vlastníka vozidla, respektive osoby, která vozidla se souhlasem jeho vlastníka provozuje. Zákon může stanovit provozovateli vozidla povinnosti k zajištění účinné regulace silničního provozu, kterou si vyžaduje masivní využívání motorových vozidel. Každý, kdo se rozhodne opatřit si vozidlo, si musí být těchto povinností vědom,“ dodal Rychetský.