Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatí majitel či provozovatel vozidla s platností od ledna 2009 příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Denní sazba příspěvku se pohybuje podle druhu vozidla od 20 do 300 Kč. Příspěvek narůstá každým dnem, kdy je vozidlo nepojištěno.

Správní orgány mohou za provozování vozidla bez povinného ručení udělit pokutu v rozmezí od 5.000 Kč do 40.000 Kč. Pokud řidič nepředloží při silniční kontrole na požádání příslušníka Policie ČR doklad o povinném ručení vozidla (zelenou kartu), může dostat pokutu od 1.500 do 3.000 Kč, v blokovém řízení do 1.500 Kč. Největším rizikem pro motoristy je, že s nepojištěným vozidlem způsobí dopravní nehodu. Pokud při ní nepojištěný viník způsobí poškozenému újmu na zdraví, mohou náklady na jeho léčbu a následnou zdravotní péči dosáhnout milionů korun. Tyto náklady zaplatí nepojištěný viník nehody.