Děkan FAI prodlužuje termín podání přihlášek do 2.kola přijímacího řízení do kombinované formy bakalářského studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management pro detašované pracoviště Praha do 7. 9. 2009.
Přijímací řízení se uskuteční 18. 9. 2009 v Praze.
Více zde.
UTB = Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
FAI = Fakulta aplikované infomatiky.

1037-t.png