Děkan FAI prodlužuje termín podání přihlášek do 2.kola přijímacího řízení do kombinované formy bakalářského studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management pro detašované pracoviště Praha do 7. 9. 2009. Přijímací řízení se uskuteční 18. 9. 2009 v Praze. Více zde. UTB = Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. FAI = Fakulta aplikované infomatiky.