Vytvořil jsem tabulku závislosti ceny za ujetý kilometr na průměrné spotřebě a ceně PHM.
Z ní plyne:

  • že při spotřebě 5litrů/100 rozdíl v ceně 2kč/litr PHM znamená 0,10kč/km
  • že při spotřebě 10litrů/100 rozdíl v ceně 2kč/litr PHM znamená 0,20kč/km
  • že při koupi dražších PHM o 1kč/litr je třeba aby použití dražších PHM snížilo průměrnou spotřebu o 0,5l/100km
  • že při koupi dražších PHM o 2kč/litr je třeba aby použití dražších PHM snížilo průměrnou spotřebu o 1,0l/100km

tabulka