Vytvořil jsem tabulku závislosti ceny za ujetý kilometr na průměrné spotřebě a ceně PHM. Z ní plyne: že při spotřebě 5litrů/100 rozdíl v ceně 2kč/litr PHM znamená 0,10kč/km že při spotřebě 10litrů/100 rozdíl v ceně 2kč/litr PHM znamená 0,20kč/km že při koupi dražších PHM o 1kč/litr je třeba aby použití dražších PHM snížilo průměrnou spotřebu […]