Archiv rubriky: Ostatní

Chodec vs. tramvaj

Ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyjímáme: § 5   Povinnosti řidiče (1) Řidič je povinen h) s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, […]

Současné sjíždění z pravého a levého do prostředního

§12 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. stanoví:“Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do […]

Jízda ve více pruzích ve městě/obci

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních […]

Městská policie Praha

Na konci příštího roku vyprší přechodné období, které umožňovalo u městské policie zůstat i těm strážníkům, kteří nemají maturitu. Ta je jednou z podmínek pro výkon tohoto povolání od roku 2009. Zhruba stovka pražských strážníků si vzdělání nestihne doplnit, a tak bude muset službu opustit. „Ke konci roku 2013 jsme v celé České republice evidovali […]

Regulace soukromých zbraní

Zajímavé je, že nejvíce se v historii snažili o takzvanou „regulaci soukromých zbraní ve společnosti“ takoví, jako byl Lenin (Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených – provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte…), Mao Cetung (Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky. Veškerými zbraněmi musí vládnout komunistická strana, aby takto žádné zbraně […]

Bohumínské usnesení

Již před mnoha lety se vžilo vykládat bohumínské usnesení jako zákaz vládní spolupráce sociálních demokratů a komunistů na celostátní úrovni. Vžilo se to tak dokonale, že bohumínské usnesení tak prezentují média i představitelé ČSSD. Bohumínské usnesení bylo přijato jako 14. usnesení na 27. sjezdu České strany sociálně demokratické, který se konal v roce 1995 v […]

Procvičování vyjmenovaných slov i/y

Na tomto webu najdete test z doplňování i/y z českého jazyka 1. stupně základní školy. Velkou výhodou testu na tomto webu je, že jsou náhodně generovány z mnoha vět a tedy tento web obsahuje skoro nekonečné množství testů obsahujících 10 vět. Jako vyjmenovaná slova jsou označovány skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenech se po […]