Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Ten ukládá řidiči před použitím takovéto komunikace zaplatit poplatek, který dokládá dvoudílná dálniční známka. Jedna část je nalepena na přední sklo do pravého spodního rohu z pohledu řidiče. Po skončení doby platnosti musí být nalepená dálniční známka odstraněna.

Komunikace, kde je řidič povinen vlastnit dálniční známku jsou označeny příslušnou dopravní značkou (dálnice, rychlostní komunikace). Stejně tomu tak je i v případě komunikací, které lze užívat bez poplatku. Takovéto silnice jsou rovněž označeny dopravní značkou („bez poplatku“). Spolu se značkou dálnice nebo rychlostní komunikace na ní najdeme přeškrtnutou dálniční známku.

Dálniční známky lze zakoupit na všech pobočkách České pošty a na většině čerpacích stanic. Autoklub Bohemia Assistance a Česká pošta zajišťuje prodej na těchto prodejních místech.

Dálniční známka musí být řádně vyplněna a přilepena. Obě její části slouží ke kontrole Policií ČR a celními orgány. Pokud chybí jedna část, nebo není dálniční známka řádně přilepena, případně chybí doby platnosti nebo registrační značka vozidla, je známka neplatná.

Dálniční známka je nepřenosná, po nalepení není možné jí znovu použít na jiném vozidle. Po skončení doby platnosti musí být dálniční známka z předního skla odstraněna.

Používáním zpoplatněných úseků pozemních komunikací bez platné dvoudílné dálniční známky se vystavujete riziku pokuty: ve výši až 5 000 Kč v blokovém řízení a ve výši až 100 000 Kč ve správním řízení.