V trestního zákoníku o nutné obraně je uvedeno, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem; nejde o nutnou obranu byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Důležité je vědět, že mezi jednání v souladu s trestním zákoníkem patří i situace, kdy člověk […]