Archiv pro štítek: PČR

Přísaha příslušníka PČR

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat […]

Dopravní nehody od 1.1.2009

Tímto bych vás chtěl informovat o některých změnách v zákoně o silničním provozu, které nabývají platnosti od 1. ledna 2009. Především se jedná o změny v postupu při řešení dopravních nehod, u kterých nevzniká povinnost oznámení dopravní nehody PČR. Pokud škoda na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí nepřesáhne 100 000,- Kč nemusí být nehoda […]