Tímto bych vás chtěl informovat o některých změnách v zákoně o silničním provozu, které nabývají platnosti od 1. ledna 2009. Především se jedná o změny v postupu při řešení dopravních nehod, u kterých nevzniká povinnost oznámení dopravní nehody PČR. Pokud škoda na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí nepřesáhne 100 000,- Kč nemusí být nehoda […]