Připravte se, milí občané české republiky, že 13.6.2009 je den daňové svobody. 🙁 V roce 2008 to byl den 7.6.2008 a v roce 2007 byl den daňové svobody už 11.6.2008.