Alternativní benzín může mít různou škodlivost pro motor v závislosti na jeho složení a vlastnostech. Zde jsou některé faktory, které mohou ovlivnit škodlivost alternativního benzínu pro motor:

  1. Oktanové číslo: Oktanové číslo udává odolnost paliva proti „klopnutí“ nebo nekontrolovanému samozápalu při kompresi ve spalovacím prostoru motoru. Pokud alternativní benzín má příliš nízké oktanové číslo, může docházet k problémům s výkonem a spolehlivostí motoru.
  2. Spalovací charakteristika: Alternativní benzín musí mít vhodné vlastnosti pro správnou spalovací reakci ve spalovacím prostoru motoru. Nesprávné spalování může vést k neefektivnímu výkonu, většímu množství emisí nebo zkrácené životnosti motoru.
  3. Čištění a mazání: Benzín obsahuje aditiva, která pomáhají udržovat čistotu motoru a poskytují potřebné mazání. Alternativní benzín by měl mít vhodná aditiva, aby se zajistilo dostatečné čištění a mazání motoru a minimalizovalo se opotřebení a poškození.
  4. Kompatibilita se součástmi motoru: Alternativní benzín by měl být kompatibilní se součástmi motoru, jako jsou těsnění, hadice, ventily a palivový systém. Některé složky alternativního benzínu mohou být korozivní nebo způsobovat opotřebení materiálů, pokud nejsou vhodně navrženy.

Je důležité, aby automobilový výrobce specifikoval doporučené palivo pro konkrétní motor. Pokud automobilový výrobce neuvádí alternativní benzín jako možnost, je důležité se dodržovat doporučeného paliva pro zachování správného fungování motoru a zamezení poškození nebo ztráty záruky.