Spalovací motory jsou stále nejrozšířenějším způsobem pohonu automobilů, ale jejich dny se zdají být sečteny. Evropská unie plánuje zakázat prodej nových vozů s naftovými a benzínovými motory po roce 2035 jako součást svého plánu boje proti změně klimatu. Toto rozhodnutí vyvolalo ostrou kritiku ze strany některých členských států, výrobců a odborníků, kteří upozorňují na problémy s dostupností, infrastrukturou a ekologičností elektromobilů.

Spalovací motory mají však i své zastánce, kteří tvrdí, že je možné je ještě vylepšit a snížit jejich emise. Například odborník na spalování Petr Novák z Českého vysokého učení technického v Praze říká, že spalovací motory mají budoucnost a že je třeba rozlišovat mezi různými typy a generacemi těchto motorů. Podle něj existují oblasti, kde se dá ještě zlepšit účinnost a řízení spalování, například pomocí proměnné komprese, přímého vstřikování nebo hybridních systémů.

Někteří výrobci také pracují na inovativních řešeních, které by mohly prodloužit životnost spalovacích motorů. Například švédská firma Biopal vyvinula biopalivo z odpadní biomasy, které je schopné pohánět dvoutaktní motory s minimálním dopadem na životní prostředí. Toto palivo by mohlo být použito v existujících vozech bez nutnosti úprav a bylo by levnější než elektřina.

Otázka je tedy, zda je zákaz spalovacích motorů po roce 2035 opravdu nezbytný a účinný krok k ochraně klimatu, nebo zda by bylo lepší podporovat výzkum a vývoj alternativních paliv a technologií, které by umožnily spalovacím motorům přežít i v budoucím energetickém mixu.