V pátek, 1. září 1939 napadlo Německo Polsko po dlouhotrvající politické krizi. Německá invaze začala leteckým útokem na nebráněné město Wielun v 4:40 ráno. Přes 1200 lidí bylo zabito. Toto byl první válečný zločin během 2. světové války. 4:45 ráno německá cvičná bitevní loď Schleswig-Holstein (na tzv. přátelské návštěvě) zahájila palbu na polské námořní depo a posádku v Westeplatte. O hodinu později první německé jednotky překročily hranici. 3. září vyhlásila Velká Británie a Francie válku Německu. Původně měl začít útok na Polsko v ranních hodinách 26. srpna 1939, ale v 8:00 ráno 25.srpna ji Hitler odložil. Konečný rozkaz přišel 4:00 31. srpna 1939. Invazi předcházely mnohé pohraniční provokace z německé strany (např. rádiová stanice v Gliwice v Gdaňsku).