Poslední dva roky německou komunální politiku výrazně ovlivnily neziskové organizace apelující na kvalitu ovzduší. Před dvěma lety se soudně domohly toho, aby radnice a samosprávy musely zakázat vjezd starších dieselů do hustě obydlených oblastí. Hodnoty škodlivin skutečně klesly, ale omezení dopravy během pandemie naznačilo, že se automobilům křivdilo a občanům zbytečně komplikoval život.

Po dvou letech, kdy se zdálo, že přísnější politika slaví úspěchy, přišlo s pandemií koronaviru překvapení. Auta zůstala stát, ale kvalita ovzduší se nezlepšila.