Emisní kontrolní nálepku (zelenou nálepku) z registrační značky mechanik stanice měření emisí ani technik stanice technické kontroly neodstraňuje. Pokud by zákazník chtěl zelenou nálepku z registrační značky odstranit, může tak učinit sám, Ministerstvo Dopravy však doporučuje zelenou nálepku neodstraňovat a ponechat na tabulce. Neplatná zelená nálepka vylepená na registrační značce není v rozporu se zákonem, nemusí být odstraňována, neboť již neprokazuje jakékoliv zákonem požadované skutečnosti. Není přípustné umísťování jakýchkoliv přelepek poškozeného místa po odstranění původní zelené nálepky na registrační značku, do doby případného schválení přelepky pro případy poškozeného prostoru pro původní zelenou nálepku.