EET bude určitě pro všechny obchodní korporace a pro všechny podnikatele, kteří mají příjmy dle § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pravděpodobně se bude vztahovat i na ostatní právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Takže by to mělo být pro všechny kdo mají přidělené DIČ (čili kdo jsou registrování k dani z příjmů na FÚ).

EET se uplatní u všech plateb přijímaných v hotovosti a dále pak platební kartou, stravenkami, elektronickou peněženkou, poukázkou atd. De facto lze říct, že u všech plateb, které nebudou bankovním převodem. Vyvstala otázka zda se bude vztahovat i na platby kartou po internetu nebo MO/TO plateb. U toho ještě nepadlo definitivní rozhodnutí. Dále též předmětem zájmu jsou platby dopravním společnostem při dobírkách – u těch se opět neví jak to přesně bude.

Principem EET bude, že při každé platbě hotovostí (nebo podobným způsobem) bude muset být vystaven doklad, který před vytisknutím se odešle formou xml souboru na server Státní tiskárny cenin, tam se zaeviduje a odešle zpět unikátní kód, který se vytiskne na doklad. Kupující bude moct si ověřit na webu, zda doklad byl zaevidován a bude nějaká forma účtenkové loterie. Pokud ke spojení se serverem MF nedojde, tak bude polooffline mód, ve kterém na doklad bude číslo přiděleno zařízením, kde se bude doklad tisknout. Takový doklad bude nutné do 48 hodin zaevidovat na serveru MF (48 hodin je jejich návrh, my jsme říkali, že by mohl být delší). Tento polooffline mód bude možné využít jenom v případě, že nedojde k online spojení – ovšem na otázku jak a kdo to bude prokazovat mi nedokázali odpovědět. Jinak prodleva při dodání kódu nebude delší než 5 sekund.