Jedná se o auta mající v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu stále statut tzv. polopřevodu, neboť majitelé auto na sebe při koupi zcela nepřepsali. Polopřevody ale byly k 1. lednu zrušeny. Ze zákona vyplývá, že vlastníci aut jsou povinni na registru nejpozději do letošního 30. června převod zcela dokončit. Nesplnění má už kromě pokut fatální důsledky. Většina lidí to však neví.

„Po 1. červenci 2015 všechna vozidla, která nebudou mít ve velkém technickém průkazu zapsaného aktuálního vlastníka, budou ze zákona považována za zaniklá. Se zánikem vozidla je spojen i zánik pojištění. O zániku vozidla se jeho vlastník může dozvědět až při silniční kontrole nebo při dopravní nehodě, kterou způsobí,“ řekl Právu Aleš Povr z České kanceláře pojistitelů (ČKP).

„Nebude-li do konce června podána žádost nebo nebude-li zapsán nový vlastník, vozidlo se považuje za zaniklé a úřad toto zapíše do registru,“ potvrdil Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. Nejhorší je, že vlastníci aut, kteří lhůtu nedodrží, a jejich auto ze zákona v registru zanikne, nebudou mít podle ČKP fakticky právní možnost, jak ho znovu zaregistrovat. „Vozidla trvale vyřazená z registru vozidel se považují za vozidla zaniklá a navrátit do provozu je nelze“.