Na území Městské části Praha 11 budou zavedeny zóny placeného stání. Již v březnu o tom rozhodla Rada městské části Praha 11. Hlavním argumentem radnice je naděje, že zóny zlepší dnešní neutěšenou situaci v oblasti parkování. Dle starosty Mlejnského obyvatelé zavedení zón placeného stání podporují.

Klíčovým dokumentem, bez nějž by záměr MČ nebyl realizovatelný, je „Projektová dokumentace pro realizaci zón placeného stání na vybraných územích MČ Praha 11.“ Tento dokument je určen pro odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který je za provozování zón zodpovědný. Na základě projektu MČ zadá Magistrát výběrové řízení na správce zón placeného stání. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno v září 2012.

Základní informace o režimu zón se dozvíte v tomto materiálu.

Záměr placených zón se na Jižním Městě nesetkal s pochopením. Odpůrci záměru argumentují tím, že poptávka po parkovacích místech natolik převyšuje nabídku, že zóny nezaručí rezidentům parkovací místo. V takovém případě by se jejich zřízení stalo jen aktem zpoplatnění dnešního parkovacího režimu.

Pokud máte také pochyby o užitečnosti zavedení zón, petiční archy proti jejich zavedení si můžete stáhnout zde.

Zahájení provozu těchto zón by mělo proběhnout pravděpodobně v první polovině roku 2013.

 

Ing. Radka Soukupová, zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11