Historie se opět opakuje. Nepamatuji se, že by při posledních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovala politická strana LIDEM a přesto někteří poslanci o sobě říkají, že jsou členové této politické strany.
V roce 2009 se podobná situace stala při založení politické strany TOP09, kdy byla v průběhu fuknčního období z přeběhlých poslanců sestavena nová politická strana.
Nelíbí se mi takovéto změny v příslušnosti poslanců které nebyly posvěceny volbami. Z tohoto přístupu poslanců jasně vyplývá jak si (ne)váží svých voličů. Není možné aby v Poslanecké sněmovně figurovala politická strana neprošlá volbami. Ale i přes tento jasný rozpor se tato situace již opakovala dvakrát. Bohužel.