Na základě komunikace s uživateli serveru ceskybenzin.cz je funkčnost serveru průběžně upravována. Z posledních úprav stojí za zmínku přidání možnosti zadání polohy nové čerpací stanice pomocí mapy a zobrazení aktuálních cen na uživateli preferovaných čerpacích stanicích.