Od 5.12.2011 můžete posílat a přijímat bezhotovostní platby v měně Euro, tzv. SEPA platby. Je možné je provádět jak z běžného účtu mKONTO, tak z účtu pro podnikatele mBUSINESS KONTO. Za příchozí i odchozí SEPA platbu se platí  pouze 49 Kč.
U mBank tak můžete pro zahraniční platby využít jak systém SWIFT, tak nově i SEPA. Zkratka znamená Single Euro Payments Area, tedy jednotnou oblast pro platby v eurech. Je využívána nejen státy Evropské unie, ale také Norskem, Monakem, Lichtenštejnskem a Islandem (země Evropského hospodářského prostoru).