Do doby než jsem objevil javascriptový Framework jQuery jsem se snažil Javascript nepoužívat hlavně kvůli stálým řešením problémům s kompatibilitou skriptů v různých prohlížečích. Toto ale s jQuery končí. 🙂

Asi každý programátor pracující s databázemi potřeboval udělat výpis dat formou tabulky. A nejlépe aby tabulka umožňovala řadit sestupně a vzestupně podle všech sloupců. Od vymýšlení tisícekrát vymyšleného nás zachrání jQuery plugin Tablesorter, který funguje dokonale ale neumí například řadit sloupce s datumem ve tvaru DD.MM.RRRR obvyklém v českých zemích. Naštěstí autor pluginu s tímto počítal a je možné Tablesorter naučit řadit i tímto způsobem pomocí metody addParser ( na této stránce je hlavně vidět způsob definice nového parseru a jeho použití ).

$.tablesorter.addParser({
// datum d.m.r
// vlastně převedu datum na číslo ve tvaru RRRRMMDD a pak řadím jako číslo
id: 'datum',
is: function(s) { return false; },
format: function(s)
{
var h = s.split(".");
var den = ("00"+h[0]).substr(-2);
var mes = ("00"+h[1]).substr(-2);
var rok = ("00"+h[2]).substr(-2);
return rok+mes+den;
},
type: 'numeric'
});