Ministerstvo vydá tři typy dluhopisů: jednoletý diskontovaný, pětiletý kupónový a pětiletý reinvestiční. Pořizovací cenu 1000 kusů dluhopisů kuponového a reinvestičního typu stanovilo ministerstvo na 1000 korun, u diskontovaného dluhopisu jen 980 korun. Občan kupující si tyto dluhopisy České republiky nesmí zapomínat na to, že získané úroky z těchto dluhopisů sám sobě v budoucnu zaplatí ještě dráže na daních.

Úročení bude rozdílné dle typu dluhopisu a délky:

  • U jednoletého diskontovaného dluhopisu půjde o dvě procenta.
  • U kuponového dluhopisu činí úrokový výnos 0,85 % v prvním roce, 1,50 % ve druhém, tři procenta ve třetím, 4,5 % ve čtvrtém a šest procent v pátém roce. Efektivní úrok je 3,09 % ročně.
  • V případě, že se Česká republika rozhodne splatit tyto dluhopisy dříve než za pět let, pak úročení bude více než směšné.
  • Reinvestiční dluhopis bude mít stejné úročení jako kuponový. Výplata úroků však neproběhne každý rok, ale bude mu reinvestována v podobě nákupu dalších dluhopisů s tím, že celkový úrokový výnos obdrží k datu splatnosti současně s nominální hodnotou.