Přemýšleli jste jaké budete mít potvrzení o tom, že jste splnili svou zákonem danou povinnost účasti na sčítání v tomto roce? Položil jsem několik otázek přes e-mail a dostal jsem níže uvedené odpovědi.

Otázka: Sčítací komisař vydá potvrzení o tom, že převzal vyplněné formuláře?
Odpověď: Ano.

Otázka: Je možné poslat poštou formuláře doporučeně?
Odpověď: Ano, ale je to zbytečné, komisař by Vám spolu s formuláři měl dát i předtištěnou velkou obálku, jejíž poštovné hradí adresát (Česká pošta/ČSÚ). Obálka je považována za „doporučené psaní“. Pokud trváte na vlastním podání doporučeně (s podacím lístečkem), musíte uhradit cenu zásilky sám.

Otázka:Potvrdí podatelna ČSU převzetí vyplněných formulářů?
Odpověď: Ano, příp. pracovníci informačních služeb na druhé straně chodby v přízemí, ale je nutno formuláře do obálky vložit až zde, ne už přijít se zalepenou obálkou.

Otázka: Jaké zůstane potvrzení občanu v případě elektronického podání?
Odpověď: Přijde mu automaticky po odeslání on-line formuláře a kontrolách, může si ho vytisknout nebo uložit do PC.

Otázka: Jaké zůstane potvrzení občanu v případě podání na sběrném místě?
Odpověď: Ano, stejné papírové potvrzení jako to, které by Vám vydal komisař nebo my na ČSÚ.